| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА ОД 11.07.2017. ГОДИНЕ

КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ И ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ  ПАСОША            625.00 СЕК

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА                                  402.00 СЕК

ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША  НЕВАЖЕЋИМ  У СЛУЖБЕМНОМ  ЛИСТУ   306.00 СЕК

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШАВАЊУ   ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ                232.00 СЕК

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЊАНСТВО  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ               1.941.00 СЕК

ПРИЈЕМ  У ДРЖАВЊАНСТВО  Р. СРБИЈЕ – ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА    559.00 СЕК

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ  ПО МЕЂУНАРОДНОМ  У.   1212.00 СЕК

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА Р. СРБИЈЕ                     549.00 СЕК

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ       655.00 СЕК

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ       4.169.00 СЕК

ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА                     395.00. СЕК

ПРИБАВА ИЗВОДА  ИЗ МК ОД  МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ    308.00  СЕК+ТАКСА

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА                             96.00 СЕК

ПРИЈАВА БРАКА  ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД ИНОСТРАНИМ  ОРГАНИМА    144.00 СЕК

ЗАКЉУЧЕН  БРАК У ДКП                                   980.00 СЕК

НАКНАДНИ  УПИС У ИЗВОРНИК МК У ДКП     87.00 СЕК

ПРИЈАВА  СМРТИ                                             116.00 СЕК

ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ                             68.00 СЕК

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ - ИЗЈАВИ   404.00 СЕК

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ – ИЗЈАВИ -САЧИЊЕНОЈ  У  ДКП   616.00 СЕК

ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ                                               299.00 СЕК

НАДОВЕРА СЛУЖБЕНОГ  ПОТПИСА  И ПЕЧАТА               433.00 СЕК

ОВЕРА ПРЕВОДА КОЈИ ДОНЕСЕ СТРАНКА                       222.00 СЕК

ОВЕРА ПРЕВОДА КОЈИ САЧИНИ  ДКП                               491.00 СЕК

ПРОВЕРА  АУТЕНТИЧНОСТИ  ОВЕРЕНИХ АКАТА СТРАНИХ ОРГАНА   260.00 СЕК

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАВИНЕ ПОСРЕДСТВОМ  ДКП                 154.00 СЕК + 10,5%

САСТАВЉАЊЕ ТЕСТАМЕНТА У  ДКП                           1.403.00 СЕК

САСТАВЉАЊЕ ОПОЗИВА TЕСТАМЕНТА ДКП                837.00 СЕК

САСТАВЉАЊЕ ТЕСТАМЕНТА ВАН ДКП                      3.563.00 СЕК

ЧУВАЊЕ ТЕСТАМЕНТА У ДКП  -ДОСТАВА                  1.172.00 СЕК

ОВЕРА НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ  САСТАВЉАЊЕ  У  ДКП   703.00 СЕК

ОВЕРА НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ                               395.00 СЕК

САСТАВЉАЊЕ УГОВОРА  У ДКП                          1,259.00 СЕК

САСТАВЉАЊЕ УГОВОРА ВАН ДКП                       3,419.00 СЕК

САСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ  ИСПРАВА                          482.00 СЕК

ЗАПИСНИК О ПРИЗНАВАЊУ ОЧИНСТВА                135.00 СЕК

ВИЗА ТИП А - Б(ТРАНЗИТНЕ)   Ц (БОРАВАК ДО 90 ДАНА)     600.00 СЕК

ВИЗА ТИП   А –Б (ТРАНЗИТНА) КОЛЕКТИВНА ОД 5-50 ЛИЦА     610.00 СЕК

ВИЗА  ТИП  Ц КОЛЕКТИВНА  ОД 5-50 ЛИЦА                      629.00 СЕК

ТИП Д ( ПРИВРЕМЕНИ  БОРАВАК) ПОЈЕДИНАЧНА         312 .00 СЕК

ЦАРИНСКА ПОТВРДА                                      1,162.00 СЕК

УВОЂЕЊЕ У В.О.                                                  30.00 СЕК

ПОТВРДА О  ЖИВОТУ                                          30.00 СЕК

ПОТВРДА  О ОТПУСТУ  ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА  НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ   318.00 СЕК

ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ              309.00 СЕК

ИЗДАВАЊЕ И ОВЕРА ПЛОВИДБЕНОГ  ЛИСТА             4,609.00 СЕК

ИНТЕРВЕ. КОД СТР. ОРГАНА ДА СЕ ПЛОВИЛУ ИЗДА-ПРОДУЖИ ВАЖЕЊЕ   1,691.00 СЕК

ПРЕДУЗИМАЊЕ СЛУЖБЕНЕ РАДЊЕ КОД ИНОСТРАНОГ  ОРГАНА

(ЗАШТИТА  ИНТЕРЕСА ФИЗИЧКИХ-ПРАНИХ ЛИЦА)               298.00 СЕК

ОСТАЛЕ ПОТВРДЕ КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДКП                   318.00 СЕК

ПОТВРДА О ТРАНСКРИПЦИЈИ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЈИ  У БИОМ. ПАСОШУ   174.00 СЕК

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ –  КОНЗУЛАРНЕ  ТАКСЕ -ЦЕНОВНИК   НАПЛАТНИХ  УСЛУГА  2018. ГОДИНЕ

ЗА ГРАЂАНЕ ЦРНЕ ГОРЕ ТАКСЕ СЕ УВЕЋАВАЈУ ЗА 100%.
 

Подаци о рачуну:

Embassy of the Republic of Serbia
Valhallavägen 70, 100 41 Stockholm, Box 26209

Банка:
Handelsbanken
Karlavägen 20
100 41 Stockholm
Acc.Number: 240943708
IBAN: SE2660000000000240943708
SWIFT CODE - HANDSESS
Clearnig Number - 6113

 

За додатне информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари