| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Шведска и Летонија су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа. У складу са Хашком конвенцијом, наши документи се признају у овим земљама, као што се и документа издата у тим замљама признају у Србији,  уколико су оверени печатом «Apostille». У Шведској, Аpostille потврду стављају овлашћени нотари (notarius publicus). 

 

За оверу потписа потребно је лично присуство и важећи пасош или лична карта Републике Србије.

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари