| |     latinica | english  
Насловна
Уредба о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију

На основу члана 15. став (7) Закона о странцима
Влада доноси
УРЕДБУ
о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију.
Члан 1.
Овом уредбом прописују се ближи услови за одбијање уласка странца у Републику Србију.
Члан 2.
Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију ако:
1) нема довољно средстава за издржавање за време боравка у Републици Србији, за повратак у државу порекла или транзит у другу државу, или му на други начин није обезбеђено издржавање за време боравка у Републици Србији;
2) нема потврду о вакцинисању или други доказ да није оболео, а долази са подручја захваћеног епидемијом заразних болести;
3) то захтевају разлози заштите безбедности Републике Србије и њених грађана;
4) се утврди да у вези са уласком и боравком странца на територији Републике Србије постоји негативна процена безбедносног ризика;
5) постоји оправдана сумња да боравак неће користити у намеравану сврху.
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује полицијски службеник који обавља граничну проверу.
Члан 3.
   Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију, ако се током граничне провере, на основу поднетих исправа, утврди да не поседује средства за издржавање у износу  до 50 еура по дану планираног боравка.
   Странац може доказати да поседује средства из става 1. овог члана готовином у одговарајућем износу, важећим средствима без готовинског плаћања (путничким чековима, кредитним картицама, ваучерима и сл.).
   Странац коме је у Републици Србији одобрен привремени боравак или стално настањење не мора доказивати да поседује средства за издржавање из става 1. овог члана.

Члан 4.
  Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију, ако се током граничне провере утврди да нема потврду о вакцинисању или неки други доказ да није оболео, у складу са прописима о заштити становништва од заразних болести, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима којима располаже министарство надлежно за здравље, на основу извештаја Светске здравствене организације.
  Странац који долази из земаља захваћених епидемијом заразних болести , односно странац који долази из земаља у којима се организују скупови високог епидемиолошког ризика, а поседује доказ о здравственом стању из става 1. овог члана, ставља се под здравствени надзор, ако нека од тих заразних болести може угрозити здравље становништва Републике Србије.
  Мера стављања под здравствени надзор спроводи се у складу са прописима о заштити становништва од заразних болести.
Члан 5.
   Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију ако орган надлежан за заштиту безбедности Републике Србије утврди да би улазак и боравак странца у Републици Србији угрозио безбедност Републике Србије и њених грађана.
   Орган из става 1. овог члана утврђује да странац представља неприхватљив безбедносни ризик на основу података којима располаже и који указују да странац:
1) учествује или је члан организације чији су циљеви забрањени Уставом и законима Републике Србије, потврђеним међународним уговорима или опште прихваћеним правилима међународног права;
2) припада организацији, односно да је у контакту са организацијама из других држава у погледу чијих активности постоји основана сумња да је њихова прикривена, противзаконита субверзивна делатност уперена против интереса Републике Србије;
3) учествује у активностима заговарања , подстицања, планирања, припремања, финансирања, подржавања или извршавања терористичких аката уперених против Републике Србије или других држава или је члан терористичке организације;
4) учествује или је члан паравојних удружења, као и да је учествовао или био члан тих удружења.
   О податку да странцу треба одбити улазак у земљу, јер то захтевају разлози безбедности, орган из става 1. овог члана обавештава Министарство унутрашњих послова, које наведено уноси у електронску евиденцију странаца која се води у складу са законом.

Члан 6.
Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију ако се утврди да у вези са уласком и боравком странца на територији Републике Србије постоји негативна процена безбедносног ризика.
Процена да странац представља неприхватљив безбедносни ризик доноси се на основу података којима располаже орган надлежан за заштиту безбедности Републике Србије, односно организационе јединице Министарства унутрашњих послова надлежне за борбу против тероризма и организованог криминала, а који указују да странац учествује у активностима финансирања, планирања, припремања, подржавања или извршавања дела тероризма и организованог криминала или је припадник такве групе, односно мреже.
   Податак да странцу треба одбити улазак у земљу, јер је утврђено да у вези са његовим уласком и боравком на територији Републике Србије постоји негативна процена безбедносног ризика органа из става 2. овог члана, уноси се у електронску евиденцију странаца која се води у складу са законом.

Члан 7.
Странцу ће се одбити улазак у Републику Србију ако се током граничне провере утврди да постоји оправдана сумња да боравак неће користити у намеравану сврху.
   Сматра се да странац није оправдао да ће улазак и боравак у Републици Србији користити у сврху коју је пријавио приликом уласка у Републику Србију када се утврди да:
1) постоје чињенице које указују на непоузданост позиваоца, односно даваоца гарантног писма или лица код кога странац долази, односно ако позивалац или лице код кога странац долази одустане од претходно датих гаранција;
2) приликом граничне провере странац не жели да се изјасни или мења изјаве о разлогу доласка;
3) нема јасан разлог доласка у Републику Србију;
4) нема повратну авионску карту, плаћену резервацију хотела или другог смештаја у Републици Србији, потврду или ваучер од туристичке агенције или организатора путовања, позивно односно гарантно писмо.
Приликом обављања граничних провера и утврђивања чињеница и околности у вези сврхе уласка и боравка странца у Републици Србији и утврђивања да ли постоји оправдана сумња да странац боравак неће користити у намеравану сврху, узеће се у обзир и чињеница да ли су странцу у претходном периоду одбијани захтеви за издавање визе за улазак у Републику Србију или у друге земље, односно да ли му је одбијан улазак у друге земље или му је у друге земље забрањен улазак. 

 


Верзија за штампу
Вести
Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2021. години
НЕРАДНИ ДАНИ У АМБАСАДИ
Председница Владе Србије прва европска премијерка која је примила антиковид вакцину
НЕРАДНИ ДАНИ У АМБАСАДИ
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Нерадни дан у Амбасади
Мере Владе Р. Србије за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Одлука Владе Р. Србије од 15. децембра 2020. године о новим мерама у погледу сузбијања пандемије COVID-19
Јоксимовић и Рот о преговорима Србије и новој методологији
Изузеће од плаћања додатног пореза на доходак у Р. Србији за српске држављане који бораве и раде у Шведској
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Састанак са амбасадорима земаља чланица ЕУ акредитованих у Србији и шефом Делегације ЕУ
Влада Краљевине Шведске увела привремену забрану уласка за држављане Републике Србије у Краљевину Шведску – одлука важи до 22. децембра 2020. године
Резултати Конкурса за дијаспору
УКИНУТА ЗАБРАНА УЛАСКА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Конкурс за дијаспору
Актуелни режим уласка домаћих и страних држављана у Р. Србију
ПОНУДА AIR SERBIA РЕПАТРИАЦИОНЕ ЛЕТОВЕ ДО БЕОГРАДА
МОГУЋНОСТИ ЗА САМОСТАЛНИ ПОВРАТАК У Р. СРБИЈУ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
УПУТСТВО ШВЕДСКОГ МИГРАЦИОНОГ УРЕДА У СЛУЧАЈЕВИМА ПРЕКОРАЧЕЊА ДОЗВОЉЕНОГ БОРАВКА У ШВЕДСКОЈ
ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ УСТАНОВА КУЛТУРЕ НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА - 2020
Донаторски рачун за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19
ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ДИГИТАЛНА КУЛТУРА
ИЗБОРИ 2020. године
КОРОНА ВИРУС
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Привремено затворени гранични прелази на основу одлуке Владе РС у оквиру мера предузетих на спречавању ширења корона вируса и заштите становништва
Корона вирус - измена Одлуке Владе Републике Србије
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ИЗБОРИ 2020. године
Пријем поводом Дана државности Републике Србије, Стокхолм, 18.фебруар 2020.
1. Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2020. години 2. Конкурс за суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2020. години
22. међународни ликовни конкурс „Радост Европе“
Фестивал Новог Филма сa Балкана
Нерадни дан у Амбасади
Учешће амбасадора Момчиловића на догађају посвећеном шведском композитору Белману, Стокхолм, 3. фебруар 2020.
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону у 2020. години
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ
НЕРАДНИ ДАНИ У АМБАСАДИ
НЕРАДНИ ДАНИ У АМБАСАДИ
Посета министра за заштиту животне средине Горана Тривана Стокхолму, 25-26.новембар 2019.
Девета конференција новинара и медија дијаспоре и Срба у Региону 26. децембар 2019. године, Београд, Прес центар УНС, Кнез Михајлова 6
СТОКХОЛМ: Књижевно вече посвећено Петеру Хандкеу
Нерадни дан у Амбасади
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ
Шведско „Kраљевско драмско позориште - Драматен”
Посета министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Бранислава Недимовића Краљевини Шведској, 19-20.септембра 2019.
Састанак амбасадора Драгана Момчиловића са помоћником министра за заштиту животне средине Р.Србије Биљаном Филиповић Ђушић и националним координатором Министарства здравља за Протокол о води и здрављу Драганом Јовановић, које су учествовале на међународној конференцији „Светска недеља воде“ у Стокхолму, 24-28. августа 2019.
КАНДИДАТУРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РЕИЗБОР У ИЗВРШНИ САВЕТ UNESCO
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону у 2019. години
Учешће државног секретара Министарства спољних послова Републике Србије Немање Стевановића на Министарској конференцији високог нивоа о Западном Балкану у Стокхолму
Нерадни дан у Амбасади
Нерадни дан у Амбасади
Нерадни дан у Амбасади
ПРОТОКОЛ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА
Промоција туристичких потенцијала Србије и Београда, Стокхолм 15.април 2019.
Уредба о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију
Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца
21. међународни ликовни конкурс „Радост Европе“
Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону у 2019. години
Амбасадор Драган Момчиловић са председником шведског Парламента Андреасом Норленом
Двадесет година од НАТО бомбардовања
Шведска министарка спољних послова Маргот Валстром са амбасадорима чланица ЕУ и кандидата за чланство ЕУ
Пријем поводом Дана државности Републике Србије, фебруара 2019.
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ СВ. КИТС И НЕВИС И РЕПУБЛИКЕ ПАЛАУ
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2019. години
Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2019. години
Билатералне консултације у области безбедносне политике између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Краљевине Шведске
Филмски фестивал BaNeFF
Филмски фестивал BaNeFF
Филмски фестивал BaNeFF
ПОДСЕТНИК - BaNeFF
Програм филмског фестивала
ОБАВЕШТЕЊЕ
Чланак о туристичким атракцијама Београда
Културне активности српских уметника активних у Шведској
Посета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије Ненада Поповића Стокхолму, 12-13. јуна 2018.
Нерадни дан у Амбасади
УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК У Р. СРБИЈУ ВОЗИЛА СА ШВЕДСКИМ РЕГИСТАРСКИМ ТАБЛИЦАМА
Посета Шведској председнице Народне скупштине Републике Србије Маје Гојковић
Конкурс за суфинансирање пројеката организација из дијаспоре
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2018. години
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЂЕЊА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Укинуте визе за држављане Републике Индонезије
УКИДАЊЕ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СУРИНАМ
Састанак амбасадора са председеавајућим Одбора за спољне послове Риксдага
На пријему код шведског краља
Изложба поводом стогодишњице успостављања дипломатских односа Србије и Шведске, 1. новембар 2017.године.
Састанак амбасадора Републике Србије у Шведској, Њ.Е. Драгана Момчиловића са председницом Скупштине града Стокхолма Евом-Луиз Ерландсон Слорах, 14.августа 2017.године. Састанак је био посвећен унапређењу сарадње Београда и Стокхолма.
УКИДАЊЕ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША РЕПУБЛИКЕ ГВАТЕМАЛЕ И КРАЉЕВИНЕ ТАЈЛАНД
ОДЛУКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ ИНДИЈЕ И ИСЛАМСКЕ РЕПУБЛИКЕ ИРАН
Обавештење о начину гласања
Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА
Споразум о укидању виза између Србије и Кине
СПОРАЗУМ О ОРГАНИЗОВАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Предности уплате новца преко "Пошта Србије"
НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА ДОПИСНИКЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ОСНИВАЊЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Манифестација "Радост Европе" у Београду
ОБАВЕШТЕЊЕ О УЛАСКУ БЕЗ ВИЗА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА НОСИОЦЕ СТРАНИХ ПУТНИХ ИСПРАВА
Конкурс за пројекте дијаспоре
Архива вести