| |     ћирилица | english  
Naslovna
DOKUMENTA za izdavanje putne isprave - pasoša

Izdavanje biometrijskog pasoša

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove biometrijske putne isprave - pasoša, potrebno je lično prisustvo uz prilaganje sledećih dokumenata u Ambasadi Republike Srbije u Stokholmu:

1. Postojeći biometrijski pasoš Republike Srbije (čija važnost je istekla ili ističe u periodu do 6 meseci; ukoliko je važnost pasoša duža od 6 meseci, potrebno je imati poseban pravni osnov  -oštećen pasoš, promena ličnog imena, popunjene stranice pasoša i dr.) – dodatna taksa je 54.- SEK

2. Dokaz o regulisanom boravku u Kraljevini Švedskoj (švedski pasoš, švedska lična karta, inostrani pasoš sa kojim je dozvoljen rad i boravak duži od 90 dana u Švedskoj, dozvola boravka – Uppehållstillstånd) ili potvrda Migrationsverket, kao dokaz, da vam je primljen zahtev koji ste predali za produženje dozvole boravka

3. Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva za izdavanje pasoša - OVDE

4. Popunjen formular izjave da ste saglasni da MUP Republike Srbije, za potrebe ovog postupka, izvrši uvid u lične podatke - OVDE

5. Uplata takse za izradu novog pasoša u iznosu od 670.- SEK vrši se u Ambasadi Republike Srbije u Stokholmu prilikom podnošenja zahteva za pasoš.

6. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije, potrebno je priložiti dodatna dokumenta:

- originalan Izvod iz matične knjige rođenih (izvod na obrascu Republike Srbije na srpskom jeziku) i

- originalno Uverenje o državljanstvu /ne starije od jedne godine/ (izvod na obrascu Republike Srbije na srpskom jeziku)

7. Ukoliko ste izgubili pasoš, potrebno je da gubitak prijavite Policiji u Kraljevini Švedskoj ili policiji države u kojoj je pasoš izgubljen i da donesete original policijske potvrde na uvid. Nakon toga, neophodno je da popunite formular kako bi se pokrenula procedura za izdavanje novog pasoša. – OVDE. Taksa se doplaćuje 232.- SEK

8. Zakonski rok za izdavanje novog biometrijskog pasoša je 60 dana izuzev onih pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju MUP-a Republike Srbije.

Ukoliko imate nejasnoću u vezi dokumenata za izdavanje biometrijskog pasoša, možte se obratiti mejlom sa konkretnim pitanjem na adresu konzul.rs@telia.com

9. Procedura za izdavanje pasoša je istovetna i za državljane Republike Srbije, koji imaju regulisan boravak u Kraljevini Norveškoj, Republikama Letoniji, Finskoj, Islandu i Estoniji.


Maloletno lice - izdavanje biometrijskog pasoša


Prilikom podnošenja zahteva za novi biometrijski pasoš za maloletno lice, potrebno je priložiti iste dokumente kao i za odrasla lica sa dodatnom dokumentacijom i uz sledeći postupak:

1. Dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u Kraljevini Švedskoj (švedski pasoš, švedska lična karta, inostrani pasoš sa kojim je dozvoljen rad i boravak duži od 90 dana u Švedskoj, dozvola boravka – Uppehållstillstånd) ili potvrda Migrationsverket, kao dokaz da vam je primljen zahtev koji ste predali za produženje dozvole boravka

2. Prilikom podnošenje zahteva za pasoš za maloletnu osobu obavezno je lično prisustvo oba roditelja. Pri tome je neophodno priložiti važeće srpske pasoše ili lične karte za oba roditelja ili jednog od roditelja koji je srpski državljanin

3. Prisustvo samo jednog roditelja je moguće u sledećim slučajevima:

- uz Saglasnost drugog roditelja

  • ako je Saglasnost ispisana srpskim jezikom i načinjena u Švedskoj, ona treba biti overena Apostille pečatom od strane notara u Švedskoj; ako je Saglasnost ispisana stranim jezikom i načinjena u Švedskoj, ona treba biti overena Apostille pečatom od strane notara u Švedskoj i sve zajedno treba biti prevedeno na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;
  • ako je Saglasnost načinjena u Republici Srbiji i na srpskom jeziku, ona mora biti overena od strane notara u Srbiji

- uz Odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom. Neophodno je doneti pravosnažnu sudsku presudu izdatu od suda u Republici Srbiji. Ukoliko je takvu presudu doneo sud u Kraljevini Švedskoj, ta presuda mora biti overena pečatom Apostille i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
POSTUPAK e-zakazivanje
DOKUMENTA za izdavanje putne isprave - pasoša
Početak primene on-line aplikacije za podnošenje zahteva za vize tipa D u VIS
CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA OD 01.07.2021. GODINE
Urađene biometrijske putne isprave na dan 20.06.2022. godine.
Izuzeće od plaćanja dodatnog poreza na dohodak u R. Srbiji za srpske državljane koji borave i rade u Švedskoj
Promocija R. Srbije kao povoljne destinacje za poslovanje
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari