| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време
Понедељак - петак: 8:30 – 16:30 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама) понедељак - петак: 10:00 - 13:00 часова. Средом од 10:00 до 18:00 часова, само за издавање биометријских путних исправа, уз молбу да се термини претходно телефонски заказују.

Празници

Адреса
Valhallavägen 70
Box 26209
S-10041 STOCKHOLM
Sweden

Конзуларни улаз:

Baldersgatan 14, 114 27 Stockholm

Телефон: +468 / 218-436, 218-482, 218-485 Локација/Мапа
Факс:       +468 / 218-495 Конзуларна надлежност
Амбасада: serbiaemb@telia.com Почасни конзули
Конзуларно одељење:  konzul.rs@telia.com Веб сајт: http://www.stockholm.mfa.gov.rs
   

 


 
04.11.2016. - ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ – ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)

- Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Словенија и Република Србија – као једине државе сукцесори бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: „СФРЈ“) – и као сувласници дипломатско-конзуларне имовине СФРЈ, као претходног титулара, овим објављују позив за учешће на конкурсу за пружање посредничких услуга у циљу отуђивања следећих непокретности (1):

(1) Подаци о имовини наведени у овом конкурсу су оквирни. Државе сукцесори не сносе никакву одговорност за њихову тачност. Прецизне информације се могу прибавити из јавних база података земаља у којима се предметна непокретна имовина налази. Државе сукцесори ће доставити релевантне податке којима располажу у вези с непокретном имовином наведеном у овом конкурсу одабраном понуђачу по обављеној процедури за избор понуђача.

а) Стална мисија СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Пета авенија 854, Њујорк 10065): оквирне додатне информације: блок 1391, парцела 6, површина 3.600 квадратних стопа/30 х 120, бруто стамбена површина 16.125 квадратних стопа, година изградње око 1910;

б) Резиденција сталног представника СФРЈ при ОУН у Њујорку, САД (Парк авенија 730, Њујорк 10021); оквирне додатне информације: Стан 16/17Б, у кооп власништву, 718/30,000 деоница, блок 1385, парцела 37, назив пројекта: Park 71st St. Corp, бруто стамбена површина не рачунајући подрум 4,294 квадратне стопe, година изградње: 1929;

в) Амбасада и резиденција СФРЈ у Токију, Јапан (7-24, 4-chome, Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo): оквирне додатне информације: парцела 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Токио, регистрована укупна површина 995,27 m² (приближно 28 m х 30 m), зграда 316-37 Kita Shinagawa 4-Chome, Shinagawa Ward, Tokyo, укупна површина 1.725,70 m² (вредност наведена у документу пројектног плана зграде), година изградње 1965;

г) Амбасада СФРЈ у Бону, Немачка (Schlossallee 5, 5300 Bonn 2), оквирне додатне информације: земљишна књига Mehlem, земљишнокњижни уложак бр. 2865, површина зграде и баште/дворишта 5.441 m², Schlossallee 1 и 5, површина спратова 1.565 m² (приземље, подрум, поткровље, подземна гаража са 14 паркинг места);

д) Амбасада и резиденција СФРЈ у Берну, Швајцарска (Seminarstrasse 5, 3006 Bern), оквирне додатне информације: насеље: бр. 199 Bern 4, површина земљишта: укупно 1,760 m², бруто површина зграде 540 m², површина баште/дворишта 1,220 m², година изградње: 1978.

Државе сукцесори наглашавају следеће:

- Услуга посредовања у циљу отуђивања целокупне горе наведене непокретне имовине биће додељена само једној јединственој агенцији за трговину некретнинама, с којом ће државе сукцесори закључити уговор;

- Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог позива, док ће државе сукцесори пријављене понуђаче услуга о својој одлуци обавестити у року од 50 дана од крајњег рока за достављање понуда.

- Међу референцама које их квалификују за успешно обављање посредовања у циљу отуђивања предметне имовине, заинтересовани понуђачи ће доставити следећу документацију, и дефинисати своје услове за пружање услуга посредовања. Заинтересовани понуђачи ће у своју достављену понуду укључити следеће:

а) Документа која потврђују да је понуђач регистровано привредно друштво;

б) Документа као доказ да понуђач има седиште, филијале или партнерске организације у земљама у којима се налази имовина која је предмет продаје и које послују у наведеним градовима (Њујорк, САД; Токио, Јапан; Бон, Немачка; Берн, Швајцарска);

в) Документа као доказ да је понуђач у последње три године остварио обрт од најмање 100 милиона USD (2);

(2) Или еквивалентну суму у €, CHF или ¥

г) Гаранцију за понуду у износу од USD 50.000,00 (гаранција ће бити враћена понуђачу по потписивању уговора о посредовању),

д) Гаранција за ваљано извршење посла у износу од USD 100.000,00 (гаранција за ваљано извршење посла ће бити враћена понуђачу по извршењу уговора о посредовању),

ђ) Доказе о финансијско-пословној солвентности.

е) Доказе о техничким и стручним могућностима и референце које доказују успешно обављање посредничких услуга;

ж) Уверење да понуђач/правно лице и одговорно лице у правном лицу нису осуђивани и кажњавани, у складу с правним прописима земље у којој је регистровано седиште понуђача и у месту сталног настањења одговорног лица у правном лицу;

- Период важења понуде је најмање 90 дана од датума њеног достављања;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде дефинишу у виду накнаде за посредовање, изражене као проценат укупне бруто продајне цене горе наведене имовине;

- Најнижа понуђена накнада за услуге посредовања ће бити одлучујући критеријум при избору понуђача, под условом да понуђач испуњава све горе наведене услове;

- Заинтересовани понуђачи своје понуде достављају (у запечаћеној коверти на којој је назначено „Не отварај“) препорученом поштом следећем примаоцу:

Станислав Видович, Министарство спољних послова Републике Словеније, СИ-1001 Љубљана, Прешернова цеста 25,

- Државе сукцесори ће обезбедити процене тржишне вредности све горе наведене непокретне имовине одабраном понуђачу; процењена тржишна вредност имовине представља минималну тражену цену предметне имовине, изузев уколико државе сукцесори одлуче другачије;

- Продаја непокретности ће се по могућству извршити путем јавне лицитације или на било који други начин који је у складу с праксом на локалном тржишту некретнина за сваку предметну непокретност, према препоруци заинтересованих понуђача наведеној у њиховим односним понудама;

- Државе сукцесори задржавају право да не одаберу ниједног понуђача, чак и уколико су испуњени сви услови;

- Непокретна имовина наведена у овом огласу може се, а не мора, продати одвојено. Свака држава сукцесор понаособ мора да потврди продају сваке непокретности у складу са условима који ће бити договорени с подносиоцем најбоље понуде/потенцијалним купцем пре закључења продаје уколико је понуђена куповна цена нижа од процењене тржишне вредности или минималне тражене цене.

- Контакт за додатне информације: gp.mzz@gov.si или secretariat.mzz@gov.si.

Додатна документа:

- Текст огласа на енглеском језику преузмите овде

- Незванични превод текста огласа на српском језику преузмите овде.

- Tenderer Information Sheet преузмите овде.

- Tender Bond (Guarantee) преузмите овде.

- Performance Bond (Guarantee) преузмите овде.


Упутство донаторима лекова и медицинских средстава

Све информације у вези донације лекова и медицинских средстава Републици Србији поводом ванредне ситуације, изазване елементарним непогодама, можете добити овде.


 
 
1. Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2020. години 2. Конкурс за суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2020. години

Министарство културе и информисања Републике Србије, расписује годишњи
1.  Конкурс за суфинансирање пројеката у области превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству у 2020. години.
2. Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2020. години
Информације, услови и начин реализације Конкурса, могу се наћи на следећем линку: 

http://www.kultura.gov.rs

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења и организације/правна лица, а која су регистрована у Р. Србији изван територије Републике Србије, односно професионални страни издавачи регистровани искључиво или претежно за издавачку делатност, ван територије Р. Србије.
Конкурси су отворени до 16. марта 2020. године.
Пријава се врши директно, на адресу Министарства културе и информисања, Влајковићева 3, Београд.
За додатне информације о конкурсу заинтересовани могу да контактирају Младена Весковића у Министарству културе и информисања, путем електронске поште  mladen.veskovic@kultura.gov.rs или на телефон бр. +381 11 3398-026. 


22. међународни ликовни конкурс „Радост Европе“

Градска управа Града Београда - Секретаријат за културу и Дечји културни центар Београд организују 22. међународни ликовни конкурс „Радост Европе“. 
На конкурсу могу учествовати појединци, предшколске установе, школе, дечији ликовни атељеи, дечји културни центри и сличне дечје установе и асоцијације. Право учешћа имају сва деца света од 4 до 18 година, а избор теме је слободан. Радови морају бити оригинални и рађени самостално, настали у 2019. или 2020. години и не смеју бити раније излагани на другим међународним конкурсима и изложбама. Приспели радови се неће враћати. Рок за приспеће радова је 1. јул 2020. године.

Радове слати на адресу: 
Дечји културни центар Београд,
Таковска 8,
11 000 Београд, Србија

Формулар и ширу информацију можете наћи на: 

https://www.dkcb.rs/radost-evrope/radost-evrope-likovni-konkurs/


Фестивал Новог Филма сa Балкана

Девети Фестивал  новог филма с Балкана између 14. и 16. фебруара с продужетком новог Клуба љубитеља филма БАЛКАН понедељак у Зити - 9, 23. марта и 11. маја
Фестивал Новог Филма с Балкана, заједно с Шведским филмским институтом, градом Стокхолмом, АБФ Стокхолм, и Шведским институтом позива вас на девети Фестивал новог балканског филма 2020 у ЗИТИ најстаријем биоскопу у Стокхолму између 14-16. фебруара 2020.
За ових девет година приказали смо преко 100 дугометражних играних филмова, преко 200 кратких и документарних. Угостили смо преко стотину гостију, филмских ствараоца с Балкана. Приређивали панеле, разговоре, редионице и дискусије на тему филма. Поделили смо преко 60 награда за најбоље филмове, најлепше женско стваралаштво на филму, награде публике и специјалне награде. Ћири су нам били највећа имена из света филма у Шведској Лена Ендре, Тобијас Јелм, Оса Калмер, Стиг Ларсон, Сирил Хелман, Ивица Зубака. Много покретних слика је прошло севером Еверопе захваљујући БаНеФФу.
Не би да се хавлимо али смо највећи филмски фестивал који приказује филмове с Балкана и региона у свету, ван полуострва, места пресека истока и запада, врата Европе. Овогодишњу слекецију чине филмови из Србије Делиријум Тременс редитеља Горана Марковића, победника Фестивала 2018. с филмом Слепи путник на броду лудака, Краљ Петар Први редитеља Данила Ристовског, Засшаванака за војнике редитеља Предрага Гаге Антонијевића, као и филмови из региона Северне Македоније Бог постоји и његово име је Петруња, редитељке Теоне Митеске, Хрватске Дневник Дијане Будисављевић у режији Дане Будисављевић, филм из Црне Горе ГРУДИ редитељке Марије Перовић, као и копродукција Америке, Босне и Херцеговине и Србије Шавови, филм редитеља Мирослава Терзића. Из Русије нам стиже филм Балканска међа редитеља Андреја Волгина, а из Бугарске Слика с Јуки редитеља Лахезара Аврамова. 
Девет филмова оцењиваће професионални жири угледних филмских радника у Шведској: глумац Јими Линдстром, Алберт Аврамовић – продуцент, Марио Адамсон  - продуцент и шеф преса  Шедској филмског института Јан Јорансон.  Нагараде ће бити доделљиване у исте четири главне категорије: Најбољи филм, Најбољи женски филмски рукопис, Награда публике и Специјалне награде.
Специјална гошћа овогодишњег Фестивала је Наташа Дракулић сценаристкиња и писац за децу и одрасле, уредница на РТС дечијег програма и ко-сценриста филма Заспаванак за војнике. Она ће се представити својим филмом али говориће и о занимљивим серијама које ради и плановима за будућност.
У току Фестивала биће представљене туристичке лепоте Балкана кроз приз,у филма преко Етос Травел-а, а биће одржана радионица и панел на тему женско филмско стваралаштво на Балкану!
Сигурно је да не можемо да пребројимо све активности за време Фестивала као например завршну журку у О-барену у Стурехофу у центру града, када ћемо Стокхолм претоврити у музичку бомбу добре забаве и дружења с Балкана.
Карте се купују на билатарници биоскопа ЗИТА
Биргер Јарлсгатан 37, или као ФЕСТВАЛСКА пропусница за све пројкеције заједно.
БаНеФФ 2020 турнеја наставља после према градовима: Норкопинг, Гетеборг, Малме, Вестерос, Умео, Норвешку - Осло, Берген и за Финску. Више детаља на  www.baneff.com
Контакт с главним организатором Balkan New Film Festival  - BaNeFF 2020, www.baneff.com, mail: info@baneff.com, tel. 08 221190

ДОБРОДОШЛИ!!! на једно узбудљиво филмско путовање које каже више него обични биоскоп
Срдачно Јелена Мила, директорка фестивалаМинистарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова