| |     latinica | english  
Насловна
Економски односи

Економска сарадња са Шведском


Активности економског одељења Амбасаде Републике Србије у Стокхолму усмерене су ка унапређењу привредне сарадње две земље, представљању и промоцији Србије као инвестиционе локације и трговинског партнера у Шведској. Активности се спроводе у циљу бољег информисања шведских институција, удружења и компанија о погодностима инвестирања у Србији, као и могућностима за унапређење трговинске сарадње.
Економско одељење стоји на располагању компанијама у Србији у поступку формирања листе потенцијалних партнера и пружања  информација о условима и процедурама неопходним за улазак на шведско тржиште.

Преглед тржишта Шведске


Шведска је високо развијена, извозно орјентисана економија са јасним правилима и процедурама у пословању, чиме је значајно олакшан приступ потенцијалним трговинским партнерима. С обзиром на чланство Шведске у Европској унији, увоз робе је руковођен сетом директива Евроспке уније, као и националним директивама, законима, прописима и стандардима. Циљ је да се омогући сигурност потрошача, да се заштити околина и ограниче други ризични фактори. Различите групе производа регулисане су различитом врстом законодавства и подлежу проверама од стране националних регулаторних тела. Под овим се подразумева да сви производи морају да поседују одговарајући сертификат о квалитету и пореклу робе.
С обзиром на високи животни стандард,  са БДП по глави становника од ЕУР 44.023, потрошачи у Шведској се одликују високом куповном моћи, добром информисаношћу о понуди на тржишту и високим очекивањима у погледу квалитета роба и услуга. У структури потрошње у Шведској највећи део трошкова се издваја за културу и остале активности (спорт, забава, путовања), прехрамбене производе и пића (укључујући алкохол).
Шведску индустрију већином чине компаније које врше склапање производа, чиме се увећава увоз сировина и компоненти. На листи производа који доминирају у увозу налазе се: електроника и телекомуникациона опрема, хемикалије, лекови и нафтни производи, прехрамбени производи, сирова нафта, текстил и обућа. Шведска увози углавном из земаља Европске уније, Норвешке, Кине, САД и Русије.

Водич за извоз у Шведску


Као чланица Европске уније, Шведска је ускладила своје процедуре и реглативе за увоз робе и услуга у складу са регулативама заједничког тржишта Европске уније. За извознике од значаја је познавање преференцијала дефинисаних Општом шемом преференцијала (Тхе Генерализед Сyстемс оф Префренцес ГСП) којим су по преференцијалном третману обухваћени одређени индустријски производи у спољнотрговинској размени. Уз изузетке, који укључују одређене пољопривредне производе, за земље у развоју је одобрено право извоза на тржиште Шведске уз ослобађање од квота и плаћања царина за групе производа обухваћених Општом шемом преференцијала.
За  компаније које већ извозе на тржиште Европске уније не постоје додатни стандарди, уверења или дозволе за извоз у Шведску. Препорука је да пре започињања извозног посла компанија ступи у контакт са Open Trade Gate (www.opentradegate.se), јединственим сервисом за извознике у оквиру Националног одбора за трговину Шведске у чијој је надлежности достављање релевантних информација у вези са процедурама и регулативама приликом увоза роба и услуга у Шведску.
У Шведској постоји одређен број надлежних институција које могу да пруже информације о питањима у вези са извозом на шведско тржиште. Ове институције издају публикације, периодичне извештаје и прегледе  стања у појединим секторима привреде, што може да буде од значаја за извознике приликом упознавања са тржиштем, процедурама и регулативама за пласман роба и услуга (листу институција погледати у делу - Линкс).
За шире информације о процедурама и условима за увоз робе на тржиште Шведске, као и за подршку при проналажењу потенцијалних пословних партнера можете да контактирате економско одељење Амбасаде Србије у Шведској путем е-маила olja.dragicevic@mfa.rs


- National Board of Trade (www.kommers.se) – Nacionalni odbor za trgovinu je državna agencija odgovorna za pitanja o spoljno trgovinskoj politici , propisima i regulativama
- Sveriges Handelskamrar (www.sverigeshandelskamrar.se) – lista 11 privrednih komora u Švedskoj
- Svensk Handel (www.svenskhandel.se) – Trgovinska federacija Švedske
- Business Sweden (www.business-sweden.se) – Agencija za promociju investicija i trgovinske saradnje
- Tullverket  (http://www.tullverket.se) – Uprava carina Švedske
- Agenturföretagen (www.agenturforetagen.se) – Asocijacija agenata i distributera Švedske

У зависности од сектора привреде, од значаја су адресе следећих удружења и институција:
-  Livsmedelsverket (www.slv.se) – Nacionalna agencija za hranu koja se bavi pitanjima propisa i regulative  u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
- Jordbruksverkets (www.jordbruksverket.se) – Nacionalni odbor za poljoprivredu je odgovoran za pitanja o politici I uvoznim procedurama i regulativama za prehrambene proizvode i drvnu ambalažu
- TEKO (www.teko.se) – Asocijacija proizvođača tekstila u Švedskoj
- Plast- & Kemiföretagen (www.plastkemiforetagen.se) - Asocijacija proizvođača i dobavljača u plastičarskoj i hemijskoj industriji
- TEBAB (www.tebab.com) – Asocijacija krovnih udruženja u mašinskoj industriji

 Билатерални односи
Економски односи
Посета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије Ненада Поповића Стокхолму, 12-13. јуна 2018.
Посета Шведској председнице Народне скупштине Републике Србије Маје Гојковић
Билатерални односи