| |     latinica | english  
Насловна
ПРИЈАВА БРАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ ЈЕ СКЛОПЉЕН У КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ

Потребна документа за пријаву брака склопљеног у Краљевини Шведској

Захтев за пријаву брака у Републици Србији а који је склопљен у Краљевини Шведској се подноси у Амбасади Републике Србије у Стокхолму на начин да лично или један или оба супружника заједно могу да поднесу захтев.
Неопходно је пре подношења захтева да се прибаве следећи документи

1. Personbevis на име једног супружника који је српски држављанин  (Familienbevis) у коме је наведен датум склапања брака и подаци о супружнику, са потписом и печатом Skatteverket

Овај документ се код Notarius Publikus оверава печатом Apostille

Превод на српски језик код овлашћеног преводиоца. Напомените преводиоцу да стави напомену код personnummer особе на чије име гласи документ, (неопходно је да напише у загради датум рођења, онако како се региструје датум у Републици Србији: дан/месец/година).

Превод треба да буде урађен ћириличним писмом и транскрибован на српски језик (лична страна имена). У Републици Србији дозвољено је да свака особа може да има највише три карактера у личном имену (нпр., презиме и два имена или два презимена и име) те уколико особа има више од три карактера у личном имену у Шведској треба да се одлучи које име ће се користити у будућем правном промету Републике Србије.

Уколико је нека особа више пута мењала лично име неопходно је да се прибави Personbevis који издаје Skatteverket те особе, уколико је држављанин Републике Србије, с напоменом да на крају документа буду уписани сви подаци о мењању личног имена.

2. Vigselbevis, копија преведена на српски (можете сами превести текст, није нопходно да преведе овлашћени преводилац); неопходно је да превод имате у форми одштампаног текста а не својеручно руком писани превод. Овај документ је неопходан како би се могло уписати место склапања брака будући да тај податак није уписан у документу Personbevis који издаје Skatteverket.

Захтев за пријаву брака подноси један од супружника лично, са обавезом да са собом понесе и српски пасош супружника. Уколико други упружник није држављанин Републике Србије неопходна је његов важећи лични идентификациони документ (пасош или национална лична карта).

Пријава брака се може поднети истовремено када и захев за упис рођења детета и упис у држављанство Републике Србије детета. У таквом случају се не мора прибављати документ: Потврда о очинству оца детета.

Матичне службе града или општине где се врши упис брака у Републици Србији могу да траже и додатна, допунска документа о чему ће подносиоци захтева бити благовремено обавештени.

За све додатне информације неопходно је да се обратите путем и-мејла Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Краљевини Шведској: consular.stockholm@mfa.rs

ФОРМУЛАРИ/ОБРАСЦИ:

/упис података у обрасцим или формуларима се могу учинити ћириличним или латиничним писмом /

1. Захтев за пријаву брака

2. Изјава о коришћењу личног имена у будућем правном промету у Републици Србији

Овлашћени преводиоци у Краљевини ШведскојКонзуларне услуге
ПРИЈАВА БРАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ ЈЕ СКЛОПЉЕН У КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА И УПИС У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конзуларни дани - Малме и Халмстад
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ
Нова услуга Амбасаде Републике Србије у Стокхолму
ПОСТУПАК е-заказивања
ДОКУМЕНТА за издавање путне исправе - пасоша
Почетак примене on-line апликације за подношење захтева за визе типа Д у ВИС
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА
Урађене биометријске путне исправе на дан 18.06. 2024. године.
Изузеће од плаћања додатног пореза на доходак у Р. Србији за српске држављане који бораве и раде у Шведској
Промоција Р. Србије као повољне дестинацје за пословање
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари