| |     latinica | english  
Насловна
Изузеће од плаћања додатног пореза на доходак у Р. Србији за српске држављане који бораве и раде у Шведској

У погледу бројних упита држављана Р. Србије који бораве и раде у Шведској, Амбасада Р. Србије у Стокхолму преноси информацију Министарства финансија Р. Србије поводом медијских најава о могућем плаћању додатног пореза на доходак у Р. Србији:

„У складу са Уговором о избегавању двоструког опорезивања који се примењује између Шведске и Републике Србије, држављани Републике Србије на привременом раду у Шведској, по основу зараде остварене из радног односа у Шведској немају обавезу плаћања пореза на зараду у Републици Србији. Наиме, према наведеном уговору, уколико су наши држављани на привременом раду у Шведској порески резиденти Републике Србије, приходи које остварују по основу радног односа у Шведској су изузети од опорезивања у Републици Србији.  Уколико су поменута лица порески резиденти Шведске, искључиво право на опорезивање има Шведска.

У погледу обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, наши држављани на привременом раду у Шведској, на зараду коју остваре по основу радног односа у Шведској, немају обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у Републици Србији“.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Почетак примене on-line апликације за подношење захтева за визе типа Д у ВИС
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА ОД 01.07.2021. ГОДИНЕ
Урађене биометријске путне исправе на дан 02.08.2021. године.
Изузеће од плаћања додатног пореза на доходак у Р. Србији за српске држављане који бораве и раде у Шведској
Промоција Р. Србије као повољне дестинацје за пословање
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари