| |     latinica | english  
Насловна
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА И УПИС У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Потребна документа за пријаву рођења детета, рођеног у Краљевини Шведској као и уписа детета у држављанство Републике Србије


1. Personbevis на име детета  (Följande uppgifter är registrerade i olkbokföringsdatabasen) у коме је наведен датум рођења и место рођења детета и подаци о оба родитеља, са потписом и печатом Skatteverket

Овај документ се код Notarius Publikus оверава печатом Apostille

Превод на српски језик код овлашћеног преводиоца. Напомените преводиоцу да стави напомену код personnummer детета, (неопходно је да напише у загради датум рођења, онако како се региструје датум у Републици Србији: дан/месец/година).

Превод треба да буде урађен ћириличним писмом и транскрибован на српски језик (лична страна имена). У Републици Србији дозвољено је да свака особа може да има највише три карактера у личном имену (нпр., презиме и два имена или два презимена и име) те уколико дете или особа има више од три карактера у личном имену родитељи треба да се одлуче које име ће се користити у правном промету Републике Србије.

У случајевима где један од родитеља није држављанин Републике Србије неопходно је да дете у презимену носи презиме родитеља који је држављанин Републике Србије (у случају са једним презименом онда презиме родитеља који је држављанин Републике Србије а у случају са два презимена онда је једно од два презимена од родитеља који је држављанин Републике Србије).

2. Важећи пасоши или личне карте Републике Србије за родитеље ако су обоје српски држављани, односно пасош или национална лична карта за родитеља који није држављанин Републике Србије

3. Копија венчаног листа ако је брак склопљен у Републици Србији или је склопљен у иностранству а пријављен и регистрован у матичним евиденцијама у Републици Србији

4. ПОТВРДА О ОЧИНСТВУ уколико брак није склопљен или пријављен у Републици Србији

Уколико је дете рођено ван брака (брак родитеља није уписан у Србији или родитељи живе у партнерској невенчаној заједници) потребно је да отац има:

- потврду о признању очинства или потврду о родитељству (Faderskap или Föräldraskap Bevis) са потписом и печатом Skatteverket; или

- доказ о родитељству (Faderskap och föräldraskap) који издаје MfoM, или

- Потврду о очинству коју издаје локална комуна места где је дете рођено и пријављено њено рођење а да родитељи нису у том тренутку били брачној заједници у Краљевини Шведској (ванбачна заједница)

Један од ових докумената које прибавите се код Notarius Publikus оверава печатом Apostille и мора бити преведен на српски језик ћириличним писмом код овлашћеног преводиоца.

Пријава брака се може поднети истовремено када и захев за упис рођења детета и упис у држављанство Републике Србије детета. у таквом случају се не мора прибављати документ: Потврда о очинству оца детета.

Захтев за пријаву детета подноси један од родитеља, лично, уколико су оба родитеља држављани Републике Србије. Приликом подношења захтева за упис рођења детета у упис у држављанство Републике Србије детета неопходно је да имате и пасош или националну личну карту другог родитеља.

Дете које има навршених 14 година мора да буде присутно када родитељ/родитељи посносе захтев за упис рођења као и упис у држављанство Републике Србије будући да мора да  дâ сагласност да буде уписано у држављанство Републике Србије.

Ако је један од родитеља страни држављанин, неопходно је лично присуство оба родитеља, са важећим националним личним документом (пасош или национална лична карта коју издаје Полицијска управа) приликом подношења захтева за упис рођења детета и упис у држављанство Републике Србије детета, будући да родитељ који није српски држављанин треба да дâ изјаву и да потпише изјаву да је сагаласан/сагласна са другим родитељем, подносиоцем захтева, да њихово дете (малолетно, до навршених 18 година), буде уписано у држављанство Републике Србије.

 

Упис у држављанство Републике Србије за особе које су су старије од 18 година живота до навршених 23 године живота – Захтев за упис у евиденцију држављанства Републике Србије


Члан 10. Закона о држављанству Републике Србије омогућује особама које су старије од 18 година до навршене 23 године живота да самостално поднесу захтев за упис рођења и упис у држављанство Републике Србије под условом да је један од родитеља био држављанин Републике Србије у тренутку њеног/његовог рођења.

1. Personbevis на име подносиоца  (Följande uppgifter är registrerade i olkbokföringsdatabasen) у коме је наведен датум рођења и место рођења подносиоца и подаци о оба родитеља, са потписом и печатом Skatteverket

Овај документ се код Notarius Publikus оверава печатом Apostille

Превод на српски језик код овлашћеног преводиоца. Напомените преводиоцу да стави напомену код personnummer те особе, (неопходно је да напише у загради датум рођења, онако како се региструје датум у Републици Србији: дан/месец/година).

Превод треба да буде урађен ћириличним писмом и транскрибован на српски језик (лична страна имена). У Републици Србији дозвољено је да свака особа може да има најцише три карактера у личном имену (нпр., презиме и два имена или два презимена и име) те уколико дете или особа има више од три карактера у личном имену подносилац треба да одлучи које име ће се користити у будућем правном промету Републике Србије.

Важећи пасоши или личне карте Републике Србије за родитеље ако су обоје српски држављани, односно пасош или национална лична карта за родитеља који није држављанин Републике Србије.

Подносилац самостално попуњава предвиђене обрасце који су идентични са обрасцима за особе млађе од 18 година живота и самостално подноси захтев за упис рођења и упис у држављанство Републике Србије.

Са собом треба да има свој лични идентификациони документ (национални пасош или националну личну карту коју издаје Полицијска управа), као и податке о једном од родитеља који је био држављанин Републике Србије у тренутку рођења подносиоца захтева.

Приликом подношења захтева неопходно је да особа попуни и потпише Изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

За особе које имају навршених 23 године живота неопходан је поступак Захтев за пријем у држављанство Републике Србије који се разликује од горе наведених поступака.

Матичне службе града или општине где се врши упис пријаве рођења и упис у држављанство у Републици Србији могу да траже и додатна, допунска, документа о чему ће подносиоци захтева бити благовремено обавештени.

За све додатне информације неопходно је да се обратите путем и-мејла Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Краљевини Шведској: consular.stockholm@mfa.rs

 

ФОРМУЛАРИ/ОБРАСЦИ:

/упис података у обрасцим или формуларима се могу учинити ћириличним или латиничним писмом/

1. Захтев за упис рођења

2. Захтев за упис у држављанство Републике Србије

3. Изјава детета старијег од 14 година да је сагласно са поднетим захтевом оба или једног од родитеља за упис у држављаснтво Републике Србије

4. Изјава родитеља који није држављанин Републике Србије да је сагласна/сагласан са подносиоцем захтева да се њихово заједничко дете упише у држављанство Републике Србије – за децу до навршених 14 година живота

5. Изјава да Републику Србију сматрам својом државом

6. Изјава о коришћењу личног имена у будућем правном промету у Републици Србији

Овлашћени преводиоци у Краљевини Шведској
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПРИЈАВА БРАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ ЈЕ СКЛОПЉЕН У КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ
ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА И УПИС У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конзуларни дани - Малме и Халмстад
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ И ЈАЧАЊУ ВЕЗА МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И СРБА У РЕГИОНУ И МАТИЧНЕ ДРЖАВЕ И ДИЈАСПОРЕ
Нова услуга Амбасаде Републике Србије у Стокхолму
ПОСТУПАК е-заказивања
ДОКУМЕНТА за издавање путне исправе - пасоша
Почетак примене on-line апликације за подношење захтева за визе типа Д у ВИС
ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА
Урађене биометријске путне исправе на дан 18.06. 2024. године.
Изузеће од плаћања додатног пореза на доходак у Р. Србији за српске држављане који бораве и раде у Шведској
Промоција Р. Србије као повољне дестинацје за пословање
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари