| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ekonomski odnosi

Ekonomska saradnja sa Švedskom

Aktivnosti ekonomskog odeljenja Ambasade Republike Srbije u Stokholmu usmerene su ka unapređenju privredne saradnje dve zemlje, predstavljanju i promociji Srbije kao investicione lokacije i trgovinskog partnera u Švedskoj. Aktivnosti se sprovode u cilju boljeg informisanja švedskih institucija, udruženja i kompanija o pogodnostima investiranja u Srbiji, kao i mogućnostima za unapređenje trgovinske saradnje.
Ekonomsko odeljenje stoji na raspolaganju kompanijama u Srbiji u postupku formiranja liste potencijalnih partnera i pružanja  informacija o uslovima i procedurama neophodnim za ulazak na švedsko tržište.

 

Pregled tržišta Švedske

Švedska je visoko razvijena, izvozno orjentisana ekonomija sa jasnim pravilima i procedurama u poslovanju, čime je značajno olakšan pristup potencijalnim trgovinskim partnerima. S obzirom na članstvo Švedske u Evropskoj uniji, uvoz robe je rukovođen setom direktiva Evrospke unije, kao i nacionalnim direktivama, zakonima, propisima i standardima. Cilj je da se omogući sigurnost potrošača, da se zaštiti okolina i ograniče drugi rizični faktori. Različite grupe proizvoda regulisane su različitom vrstom zakonodavstva i podležu proverama od strane nacionalnih regulatornih tela. Pod ovim se podrazumeva da svi proizvodi moraju da poseduju odgovarajući sertifikat o kvalitetu i poreklu robe.
S obzirom na visoki životni standard,  sa BDP po glavi stanovnika od EUR 44.023, potrošači u Švedskoj se odlikuju visokom kupovnom moći, dobrom informisanošću o ponudi na tržištu i visokim očekivanjima u pogledu kvaliteta roba i usluga. U strukturi potrošnje u Švedskoj najveći deo troškova se izdvaja za kulturu i ostale aktivnosti (sport, zabava, putovanja), prehrambene proizvode i pića (uključujući alkohol).
Švedsku industriju većinom čine kompanije koje vrše sklapanje proizvoda, čime se uvećava uvoz sirovina i komponenti. Na listi proizvoda koji dominiraju u uvozu nalaze se: elektronika i telekomunikaciona oprema, hemikalije, lekovi i naftni proizvodi, prehrambeni proizvodi, sirova nafta, tekstil i obuća. Švedska uvozi uglavnom iz zemalja Evropske unije, Norveške, Kine, SAD i Rusije. 

 

Vodič za izvoz u Švedsku

Kao članica Evropske unije, Švedska je uskladila svoje procedure i reglative za uvoz robe i usluga u skladu sa regulativama zajedničkog tržišta Evropske unije. Za izvoznike od značaja je poznavanje preferencijala definisanih Opštom šemom preferencijala (The Generalized Systems of Prefrences GSP) kojim su po preferencijalnom tretmanu obuhvaćeni određeni industrijski proizvodi u spoljnotrgovinskoj razmeni. Uz izuzetke, koji uključuju određene poljoprivredne proizvode, za zemlje u razvoju je odobreno pravo izvoza na tržište Švedske uz oslobađanje od kvota i plaćanja carina za grupe proizvoda obuhvaćenih Opštom šemom preferencijala.
Za  kompanije koje već izvoze na tržište Evropske unije ne postoje dodatni standardi, uverenja ili dozvole za izvoz u Švedsku. Preporuka je da pre započinjanja izvoznog posla kompanija stupi u kontakt sa Open Trade Gate (www.opentradegate.se), jedinstvenim servisom za izvoznike u okviru Nacionalnog odbora za trgovinu Švedske u čijoj je nadležnosti dostavljanje relevantnih informacija u vezi sa procedurama i regulativama prilikom uvoza roba i usluga u Švedsku.
U Švedskoj postoji određen broj nadležnih institucija koje mogu da pruže informacije o pitanjima u vezi sa izvozom na švedsko tržište. Ove institucije izdaju publikacije, periodične izveštaje i preglede  stanja u pojedinim sektorima privrede, što može da bude od značaja za izvoznike prilikom upoznavanja sa tržištem, procedurama i regulativama za plasman roba i usluga (listu institucija pogledati u delu - Links).
Za šire informacije o procedurama i uslovima za uvoz robe na tržište Švedske, kao i za podršku pri pronalaženju potencijalnih poslovnih partnera možete da kontaktirate ekonomsko odeljenje Ambasade Srbije u Švedskoj putem e-maila m.zatezalo@telia.com.

 

Sajmovi u Švedskoj

Ovde možete pronaći više informacija o sajmovima u Švedskoj.

 

Linkovi

- National Board of Trade (www.kommers.se) – Nacionalni odbor za trgovinu je državna agencija odgovorna za pitanja o spoljno trgovinskoj politici , propisima i regulativama
- Sveriges Handelskamrar (www.sverigeshandelskamrar.se) – lista 11 privrednih komora u Švedskoj
- Svensk Handel (www.svenskhandel.se) – Trgovinska federacija Švedske
- Business Sweden (www.business-sweden.se) – Agencija za promociju investicija i trgovinske saradnje
- Tullverket  (http://www.tullverket.se) – Uprava carina Švedske
- Agenturföretagen (www.agenturforetagen.se) – Asocijacija agenata i distributera Švedske


U zavisnosti od sektora privrede, od značaja su adrese sledećih udruženja i institucija:

-  Livsmedelsverket (www.slv.se) – Nacionalna agencija za hranu koja se bavi pitanjima propisa i regulative  u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
- Jordbruksverkets (www.jordbruksverket.se) – Nacionalni odbor za poljoprivredu je odgovoran za pitanja o politici I uvoznim procedurama i regulativama za prehrambene proizvode i drvnu ambalažu
- TEKO (www.teko.se) – Asocijacija proizvođača tekstila u Švedskoj
- Plast- & Kemiföretagen (www.plastkemiforetagen.se) - Asocijacija proizvođača i dobavljača u plastičarskoj i hemijskoj industriji
- TEBAB (www.tebab.com) – Asocijacija krovnih udruženja u mašinskoj industrijiBilateralni odnosi
Ekonomski odnosi
Bilateralni odnosi